Foreninger

Vandværk:
Formand: Rene Petersen, tlf. 40 15 51 90
Strandelhjørn Vandværk er privatejet. Den valgte bestyrelse varetager opgaver og indkalder til et årligt møde.
Det er byens ønske at vandværket skal forblive privatejet. Byen skal i fællesskab også sørge for en løbende renovering af vandværkets bygning.

Borgerforeningen:
Formand: Sandra Seehagen tlf 26 33 26 85
Bestyrelsen er valgt på den årlige generealforsamling. Borgerforeningen startede som en kombineret borger- og idrætsforening i 1940’erne. Indtil videre har borgerforeningen opnået at få opført: boldbane med mål, legeplads, genforeningsplads og opslags-/informationstavle.

I forbindelse med en afholdt generalforsamling, er der blevet oprettet forskellige arbejdsgrupper:

Landsbyfest gruppen:
I udvalget er det besluttet, at landsbyfesten skal ligge fast den 1. lørdag i september. Til byfesten er der arrangementer for både børn og voksne. Der har været meget stor opbakning fra byen i forbindelse med byfesten, og vi ønsker selvfølgelig at holde fast i denne tradition.

Hjemmeside gruppen:
Jens Henrik, tlf. 40 78 79 05 og Meik, tlf. 22 29 51 35
Siden skal bruges som informationskilde – både til byens borgere og til nye tilflyttere eller turister.

Legepladsgruppen:
Der blev i 2003 etableret en boldbane med mål samt i 2005 en legeplads med tårne, rutsjebaner, gynger m.m.

Cykeludflugtsgruppen:
Byen samles nogle gange i sommemånederne om en cykeltur ud i naturen og ser omegnen. Turene er for alle og især nytilflyttere har gavn af disse ture, da man kommer rundt i hele området.

Juletræsfestgruppen:
Vi startede projekt julehygge i 2007 med glögg, æbleskiver, sang og hygge. Alle i by og omegn kan være med. Juletræet tændes på Genforeningspladsen og står med lys i hele december i lygtetændingstiden. Desuden er der også vækning af julemand og godteposer til børnene.