Om Strandelhjørn

Byens historie:
Det første vidnesbyrd om Strandelhjørn findes i en jordebog fra år 1535, navnet skrives her i formen “Strandelhornn”.
Byen bestod af 14 huse og gårde i 1884. På Bygade 11 er det gamle Mejeri, der blev bygget i 1897 og nedlagt i 1939.
I den gamle skole på Bygaden 12 var der kun skole om vinteren, da børnene om sommeren skulle gøre nytte ude i marken. Skolen blev bygget i år 1868 og flyttede senere over i den bygning, hvor firmaet IBI ligger i dag.
Hver gård på egnen havde et stykke mose, hvor der blev grave tørv til eget forbrug.
“Æ kleinbahn” (jernbane) gik fra Blankenhof i sydlig retning gennem moset terræn til Strandelhjørn og videre til Galsted. Stationen i Strandelhjørn lå centralt for byen med købmandsforretning og afholdscafé.

Strandelhjørn i dag:
I de seneste 10 år er der sket et generationsskifte, hvor der er kommet mange børnefamilier til byen. I Strandelhjørn og omegn er der ca 68 husstande – heraf er de 32 af dem i byen samt 3 virksomheder. En stor del af husene er renoverede og ombygget i de seneste år. I øjeblikket er der et indbyggertal på ca. 78 personer, hvoraf der ca. er 26 børn.
Kendetegnet ved befolkningen i Strandelhjørn er et godt lokalt sammenhold samt tolerance og hjælpsomhed over for hinanden.
Her kan du læse handplanen for Bevtoft/Strandelhjørnn

Boldbane/Idrætsanlæg:
Anlægget ligger bag ved det gamle Mejeri (Bygaden 11), På boldbanen er der 2 håndboldmål. Desuden er det også et større areal ved siden af boldbanen, som gerne må benyttes. Alle interesserede skal medbringe egne bolde.

Legeplads:
Legepladsen ligger lige ved siden af boldbanen. Her er der 2 rutsjebaner med tilhørende legetårne, 2 gynger samt sandkasse mv.
Der er faldgrus over hele legepladsen, som er et krav efter gældende regler. Alle der opholder sig på legepadsen skal tage hensyn til ordensreglementet.

Børneklub Strandlopperne:
Børn kan blive medlem fra 0. klasse. Lopperne mødes hver onsdag fra kl. 18.30 i missionshuset fra uge 43 og frem til påske.
Her laves der forskellige ting ud fra temaer, man går i svømmehal, får naturoplevelser og meget andet. Børnene bliver godt integreret i lokalsamfundet og finder nye venner.
Ang. medlemsskab – så kan du se hvem du skal kontakte under “Foreninger”.

Strandelhjørn Batteri:
Nær Strandelhjønskov ligger de imponerende rester af et svært kanonbatteri fra 1. verdenskrig. Batteriet har været et støttepunkt i den tyske befæstningslinie “Sicherungsstellung Nord” tværs over Sønderjylland, der er bygget i årene 1916-1918.
I dag er der resterne af kommandostationen og to intakte ammunitionsrum, som nu fremstår flot og indbydene for interesserede besøgende.